H
I
R
D
E
T
É
S
E
K
A hirdetéseket megtekintheti ide kattintva

Hirdetésfeladás:
Weblapunkon lehetősége van Becsehely község kábel TV-jében illetve a honlapon megjelenő hírdetés feladására.

Beruházások, pályázatok


TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00036 azonosító számú, - Egészségház kialakítása Becsehelyen - építési beruházás vállalkozási szerződés keretében

Letölthető dokumentumok:

Becseh. TOP 5 ajánlatt.pdf

Becseh. TOP A.F. feladott.pdf

Becseh. TOP bontási jkv..pdf

Becseh. TOP épít A.D. fel.pdf

IV. műszaki leírás.zip

V. műszaki tervek.zip

VI. árazatlan kiöltségvet..zip

 


 

Becsehely Község Önkormányzata NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0038 azonosító számú, "Becsehely, csapadékvíz elvezetés felújítás" című pályázata pozitív elbírálásban részesült.

Letölthető word dokumentum

 


Iskola avatás - 2010.

Videó: http://vimeo.com/18176579

Képek: http://indafoto.hu/becsehely/20101121

 

Az iskola beruházás hírlvelei letölthető pdf formátumban
1., 2., 3., 4., 5., 6.


MURA WWTP

A Međimurske vode d./o.o. Čakovec (Muraközi Vizek Kft.) és a budapesti székhelyű Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. felelős szervezete 2010.05.06-án aláírta a vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződést.
 
Letölthető word dokumentum


A fenntartható közoktatási infrastruktúra megteremtése Becsehelyen
 
Becsehely Község Önkormányzata 2008 januárjában pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív Program Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztését célzó intézkedésére
 "A fenntartható közoktatási infrastruktúra megteremtése Becsehelyen" címmel.
 
A 2 fordulós eljárás 2. fordulója során Becsehelyi ÁMK, Általános Iskola és Könyvtár a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás fenntartása alá került, így az Önkormányzat projektjének "gazdája" a Társulás lett.

A 2. forduló eredményéről 2009. október 21-én kapott tájékoztatást a Társulás, eszerint a projektet 200 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága.
 
A projekt megvalósítási szakasza 2009. november 16-án kezdődött és 2010. december 31-ig tart.

A beruházás során a székhely intézménytől távol eső feladatellátási helyeket, valamint a települési könyvtárt integráljuk a jelenlegi székhely intézménybe. Projektünk során kétszintes, komplexen akadálymentesített, 1301 m2-es új szárnyat építünk a jelenlegi utcafronti épületünk helyére és a meglévő 545 m2-es épületrészt újítjuk fel. Ezzel egy korszerű, multifunkciós létesítményt hozunk létre, amely az oktatási feladatok mellett közművelődési és egyéb társadalmi igényeket is kiszolgál. A beruházás megvalósításával megszűnik a gyermekek és a pedagógusok utaztatása a településen belül, hiszen a napközis ellátás, az étkeztetés, az informatika terem, valamint a tornaterem a székhely intézményben található. A hosszú távú racionális működtetés, valamint a minőségi pedagógiai munka alapja a jelen projekt keretében megvalósítandó építészeti- és tárgyi feltételeket megteremtő beruházás - melynek szükségessége megkérdőjelezhetetlen - közvetve hozzájárul településünk népességmegtartó erejének növeléséhez is.
A 2010. január 15-én megrendezésre kerülő nyitókonferencián, valamint a falugyűlés keretében széles körű tájékoztatást adunk a megvalósítandó az egyes projektelemekről, a megvalósítás szakaszairól.
 
A kedvezményezett neve és elérhetősége:

Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás

H-8868 Letenye, Kossuth u. 10.
Telefon: 06/93/543-010 Telefax: 06/93/543-011
E-mail: iroda@murahid.t-online.hu
 
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Kft.
 
H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. (1359 Budapest, Pf 20. v. 1253 Bp. Pf. 568)
Telefon:  (+361) 224 3100 Telefax: (+361) 224 3105
E-mail: vati@vati.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az iskolaberuházás látványtervei itt megtekinthetők

Projektnyitó konferencia 2010. január 15.
 
A konferencia prezentációja ide kattintva letölthető!

Széchenyi 2020  | Becsehely Község Önkormányzata |  Cím: 8866 Becsehely, Béke u. 2. | Telefon: 93/351-001 | Tel.: 93/551-004 | Fax: 93/351-039 | E-mail: onkormanyzat@becsehely.hu AdatvédelemImpresszum