Kezdőlap > Közbeszerzés > Becsehely község közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék begyűjtése, ártalmatlanító helyre történő elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása közszolgáltatási szerződés keretében.