{"status":"ok","elements":"
\n
\n \n
\n Becsehelyre is \u201emeg\u00e9rkezett\u201d a koronav\u00edrus<\/a>\n <\/div>\n
\n

\"\"<\/a><\/h2>\n <\/div>\n \n \n
\n
\n

Tisztelt Honfit\u00e1rsak! Becsehelyre is \u201emeg\u00e9rkezett\u201d a koronav\u00edrus, a mai napig kett\u0151 szem\u00e9ly tesztje lett pozit\u00edv, egyik\u00fck k\u00f3rh\u00e1zi kezel\u00e9sre is szorul. Ism\u00e9telten szeretn\u00e9m felh\u00edvni mindenki figyelm\u00e9t a megel\u0151z\u00e9sre vonatkoz\u00f3 szab\u00e1lyok betart\u00e1s\u00e1ra: – lehet\u0151leg tartsunk egym\u00e1st\u00f3l 1,5 m-es t\u00e1vols\u00e1got \/csal\u00e1don bel\u00fcl is t\u00f6rekedj\u00fcnk erre\/, – gyakran mossuk, vagy fert\u0151tlen\u00edts\u00fck kez\u00fcnket,<\/p>\n B\u0151vebben >>><\/a><\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>

\n
\n \n
\n \u00dcgyf\u00e9lfogad\u00e1s – K\u00f6z\u00f6s \u00d6nkorm\u00e1nyzati Hivatal<\/a>\n <\/div>\n
\n

\"\"<\/a><\/h2>\n <\/div>\n \n \n
\n
\n

T\u00e1j\u00e9koztatom Tisztelt \u00dcgyfeleinket, hogy a Becsehelyi K\u00f6z\u00f6s \u00d6nkorm\u00e1nyzati Hivatalban a koronav\u00edrus j\u00e1rv\u00e1nnyal \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9sben j\u00e1rv\u00e1ny\u00fcgyi megfontol\u00e1sok miatt, megel\u0151z\u0151 int\u00e9zked\u00e9sk\u00e9nt a szem\u00e9lyes \u00fcgyf\u00e9lfogad\u00e1st 2020. szeptember 21. napj\u00e1t\u00f3l visszavon\u00e1sig korl\u00e1tozom. K\u00e9rem \u00dcgyfeleinket,<\/p>\n B\u0151vebben >>><\/a><\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>

\n
\n \n
\n Az anyak\u00f6nyvi \u00fcgyint\u00e9z\u00e9sr\u0151l<\/a>\n <\/div>\n
\n

\"\"<\/a><\/h2>\n <\/div>\n \n \n
\n
\n

1\/2020. (III. 24.) jegyz\u0151i utas\u00edt\u00e1s a vesz\u00e9lyhelyzetben t\u00f6rt\u00e9n\u0151 anyak\u00f6nyvi \u00fcgyint\u00e9z\u00e9sr\u0151l Figyelemmel a vesz\u00e9lyhelyzet kihirdet\u00e9s\u00e9r\u0151l sz\u00f3l\u00f3 40\/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az al\u00e1bbiakat rendelem el: A Becsehelyi K\u00f6z\u00f6s \u00d6nkorm\u00e1nyzati Hivatalban az anyak\u00f6nyvi \u00fcgyek int\u00e9z\u00e9se az al\u00e1bbi szab\u00e1lyok betart\u00e1s\u00e1val v\u00e9gezhet\u0151: a) A v\u00e9szhelyzet fenn\u00e1ll\u00e1sa alatt anyak\u00f6nyvi \u00fcgyeiket kedd \u00e9s cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 10-12 \u00f3r\u00e1ig,<\/p>\n B\u0151vebben >>><\/a><\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>

\n
\n \n
\n A korm\u00e1ny rendelete a kij\u00e1r\u00e1si korl\u00e1toz\u00e1sr\u00f3l<\/a>\n <\/div>\n
\n

\"\"<\/a><\/h2>\n <\/div>\n \n \n
\n
\n

K\u00f6zli: Magyar K\u00f6zl\u00f6ny Az el\u0151terjeszt\u0151 javaslata szerint soron k\u00edv\u00fcl sz\u00fcks\u00e9ges kihirdetni. A Korm\u00e1ny az Alapt\u00f6rv\u00e9ny 53. cikk (2) bekezd\u00e9s\u00e9ben meghat\u00e1rozott eredeti jogalkot\u00f3i hat\u00e1sk\u00f6r\u00e9ben, az Alapt\u00f6rv\u00e9ny 15. cikk (1) bekezd\u00e9s\u00e9ben meghat\u00e1rozott feladatk\u00f6r\u00e9ben elj\u00e1rva a k\u00f6vetkez\u0151ket rendeli el: \u00a7 (1) Mindenki k\u00f6teles m\u00e1s emberekkel a szoci\u00e1lis \u00e9rintkez\u00e9st \u2013 a k\u00f6z\u00f6s h\u00e1ztart\u00e1sban \u00e9l\u0151k kiv\u00e9tel\u00e9vel \u2013 a lehet\u0151 legkisebb […]<\/p>\n B\u0151vebben >>><\/a><\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>

\n
\n \n
\n J\u00e1rv\u00e1ny\u00fcgyi inform\u00e1ci\u00f3k, int\u00e9zked\u00e9sek<\/a>\n <\/div>\n
\n

\"\"<\/a><\/h2>\n <\/div>\n \n \n
\n
\n

Tisztelt Honfi- \u00e9s Lak\u00f3t\u00e1rsak! A j\u00e1rv\u00e1ny\u00fcgyi helyzetre tekintettel a jelenlegi form\u00e1ban, valamint az interneten \/becsehely.hu\/ osztom meg \u00d6n\u00f6kkel legfontosabb inform\u00e1ci\u00f3kat, k\u00e9r\u00e9seket. A legfontosabb: egyenl\u0151re Becsehelyen nem tudunk fert\u0151z\u00f6tt szem\u00e9lyr\u0151l. \u00d3voda M\u00e1rcius 16-t\u00f3l hat\u00e1rozatlan id\u0151re az \u00f3voda<\/p>\n B\u0151vebben >>><\/a><\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>

\n
\n \n
\n A gyermekorvosi rendel\u0151 felh\u00edv\u00e1sa<\/a>\n <\/div>\n
\n

\"\"<\/a><\/h2>\n <\/div>\n \n \n
\n
\n

Tisztelt Sz\u00fcl\u0151k! Az \u00faj t\u00edpus\u00fa koronav\u00edrus-j\u00e1rv\u00e1ny (COVID-19) megf\u00e9kez\u00e9s\u00e9re a korm\u00e1nyzat \u00e1ltal kihirdetett vesz\u00e9lyhelyzet \u00e9s a deklar\u00e1lt szem\u00e9lyes izol\u00e1ci\u00f3s aj\u00e1nl\u00e1sok alapj\u00e1n 2020. m\u00e1rcius 16-t\u00f3l visszavon\u00e1sig \u00faj elj\u00e1r\u00e1srendet vezet\u00fcnk be a becsehelyi gyermekorvosi rendel\u0151 rendel\u00e9s\u00e9ben.<\/p>\n B\u0151vebben >>><\/a><\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>

\n
\n \n
\n A tanul\u00f3k h\u00e9tf\u0151t\u0151l nem mehetnek iskol\u00e1ba<\/a>\n <\/div>\n
\n

\"\"<\/a><\/h2>\n <\/div>\n \n \n
\n
\n

A koronav\u00edrus elleni v\u00e9dekez\u00e9s keret\u00e9ben t\u00edz akci\u00f3csoportot \u00e1llt fel, az oktat\u00e1si munkacsoport els\u0151 javaslata nyom\u00e1n h\u00e9tf\u0151t\u0151l a tanul\u00f3k nem l\u00e1togathatj\u00e1k az oktat\u00e1si int\u00e9zm\u00e9nyeket – jelentette be Orb\u00e1n Viktor<\/p>\n B\u0151vebben >>><\/a><\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>

\n
\n \n
\n Terjedhet-e a koronav\u00edrus iv\u00f3v\u00edzzel vagy szennyv\u00edzzel?<\/a>\n <\/div>\n
\n

\"\"<\/a><\/h2>\n <\/div>\n \n \n
\n
\n

Jelen tud\u00e1sunk szerint a koronav\u00edrus egy l\u00e9g\u00fati v\u00edrus, amely els\u0151sorban emberr\u0151l emberre, cseppfert\u0151z\u00e9ssel terjed. B\u00e1r a legut\u00f3bbi vizsg\u00e1latok kimutatt\u00e1k a v\u00edrust fert\u0151z\u00f6tt szem\u00e9ly vizelet\u00e9ben, illetve sz\u00e9klet\u00e9ben (nagyon kev\u00e9s vizsg\u00e1lat alapj\u00e1n), egyel\u0151re nincs k\u00f6zvetlen bizony\u00edt\u00e9k sz\u00e9klet-sz\u00e1jon \u00e1t t\u00f6rt\u00e9n\u0151 terjed\u00e9sre<\/p>\n B\u0151vebben >>><\/a><\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>