{"status":"ok","elements":"
\n
\n \n
\n Becsehely k\u00f6zs\u00e9g k\u00f6zigazgat\u00e1si ter\u00fclet\u00e9n keletkez\u0151 telep\u00fcl\u00e9si szil\u00e1rd hullad\u00e9k begy\u0171jt\u00e9se, \u00e1rtalmatlan\u00edt\u00f3 helyre t\u00f6rt\u00e9n\u0151 elsz\u00e1ll\u00edt\u00e1sa, elhelyez\u00e9se \u00e9s \u00e1rtalmatlan\u00edt\u00e1sa k\u00f6zszolg\u00e1ltat\u00e1si szerz\u0151d\u00e9s keret\u00e9ben.<\/a>\n <\/div>\n