Kezdőlap > Hirdetmények > Hirdetmény

Hirdetmény

A Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztály illetékességi területén, előreláthatólag – az időjárási körülmények függvényében június 03. – 2019 június 28. közötti időszakban határszemlét folytat le Becsehely, valamint Oltárc települések külterületén és zártkertjében.

   A helyszíni ellenőrzés tervezett időpontja sz érintett településeken:

Település Helyszínelés tervezett ideje
Becsehely 2019.06.03.-2019.06.14.
Oltárc 2019.06.17.-2019.06.28.

 A helyszíni ellenőrzésre ettől eltérő időpontban is sor kerülhet, ezért – egyeztetés céljából – a szemlén való részvételi szándékát a ZMKH Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál szíveskedjenek előzetesen bejelenteni.

A határszemle alanya/kötelezettje:

 • földhasználó
 • haszonélvező
 • tulajdonos/tulajdonosi jogokat gyakorló szerv/vagyonkezelő
 • igénybe vevő

A helyszíni szemle során az alábbiak ellenőrzésére kerül sor:

 • a földrészlet természetbeni művelési ága megegyezik-e az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ággal, eltérés esetén a hatósági intézkedés foganatosítása
 • a földrészleteken a földhasználók/haszonélvezők/tulajdonosok a hasznosítási, újra- illetve mellékhasznosítási kötelezettségüknek elehet tettek-e
 • a bejelentési kötelezettség alá eső termőföld igénybevétel esetén annak ellenőrzése, hogy a bejelentés határidőben megtörtént-e
 • annak ellenőrzése, hogy a más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybe vevő előzetesen bejelentette-e, ennek elmulasztása esetén a szükséges intézkedések foganatosítása
 • a termőföldön történt-e engedély nélkül más célú hasznosítás, illetve azokon a területeken, ahol a más célú hasznosítást a földhivatal engedélyezte, az engedélyezett célú felhasználásig teljesítendő
 • ideiglenes hasznosítás megtörtént-e, valamint időleges más célú hasznosítás engedélyezése esetén a termőföld eredeti állapotba való helyreállítása határidőn belül megtörtént-e
 • a mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló utak, vízelvezető árok, csatornák állapotának ellenőrzése
 • az ingatlanon található községi és járási mintaterek felülvizsgálata, ellenőrzése.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban (Tfvt.) 3-4. §-a alapján: „ A termőföld művelési ágának megváltoztatását – az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően – be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak, amely a bejelentés elmulasztása esetén  a földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót, melynek minimális összege 20 000 Ft.

Becsehely, 2019. május 27.