Kezdőlap > Hírek-információk > Fejlesztési terveink 2024-ben

Fejlesztési terveink 2024-ben

Képviselőtestületünk legutóbbi ülésén az alábbi fejlesztési elképzelésekről döntött:

Polai temető
Elkészült az urnafal és a hozzá vezető térköves járda (8 mFt). Szentelésére az első igénybevételkor kerül sor.
A ravatalozó homlokzatának festését a II. félévben tervezzük. (2-3 mFt)

Annamajori bekötőút meghosszabbítása
Folyik a belterületig hiányzó szilárd burkolatú szakasz építése, napokon belül elkészül (2,5 mFt)
Ezzel egyidejűleg megszűnik az átjárási lehetőség a reptér irányából a tótszentmártoni bekötő útra.

Kossuth úti járda
Szeretnénk a hiányzó két szakaszt még az idén befejezni. Várható forrásigénye: 30 mFt

Játszótér bővítése, megújítása
2 db földbe süllyesztett trambulinnal és egy további kétüléses hintával bővítjük még április hónapban az Ifjúsági utcai játszóteret (6 mFt)

Arany János utca aszfaltozása
Várhatóan június hónapban kerül sor az utca teljes hosszának aszfaltozására (15 mFt)

Újmajori járda felújítása
A két településrész közötti járda teljes hosszában (1 km) új aszfaltburkolatot kap, várhatóan szintén júniusban (17 mFt).

Gyermekorvosi rendelő
Az épület homlokzatának részleges megújítását (utcai homlokzat újra festését, a faburkolatok festését) tervezzük elvégezni várhatóan májusban (3 mFt).

Hivatal
A lépcsőház melletti északi fal hőszigetelésére, színezésére kerül sor. (5 mFt)
Napelemek elhelyezését tervezzük a hivatalra (7 mFt)
Hozzáfogunk a karbantartó részleg részére műhely, garázsok, és szociális helyiség kialakításához. Idén a terveket, s az alapokat szeretnénk elkészíteni. (13 mFt)

Kiállítások
Az iskolában Schmidt Egon „sétányt” alakítunk ki a névadó életének bemutatására.
A Hivatal emeletén hazai és afrikai vadállatok kerülnek kiállításra, bemutatásra kitömött állapotban (2 mFt).

Épület bontások
Már lebontásra került a Vörösmarty u. 1. alatti lakóház, a telken lakóházak létesítését tervezzük. Megvásároltuk a Táncsics u. ÉK-i sarkán lévő házat, melynek elbontását tervezzük. (6 mFt)
Várhatóan a tulajdonunkba kerül a Polai templom melletti Skoda ház, ahol a bontás után parkosítást és parkolóló kialakítását tervezzük. (? mFt)

Települési terv
Folyamatban van a település „rendezési tervének” felülvizsgálata, megújítása, melyet a közeljövőben lakossági fórum keretében fogunk bemutatni, s közzétenni véleményezés céljából. (13 mFt)

Az eddig felsorolt, s tervezett fejlesztések összértéke meghaladja a 130 mFt-ot, melynek forrása teljes egészében az önkormányzat saját forrás.

Bölcsődei fejlesztés
Állami támogatás felhasználásával bővítjük a bölcsőde udvarát. Új játékokat, árnyékolókat, tárolókat, járdákat építünk. Bővítjük a beltéri eszközparkot is. Az elnyert támogatás összege 33,3 mFt. Szeretnénk a nyár végére befejezni a fejlesztést.

Képviselőtestületünk határozott arról is, hogy kezdeményezi a közúti hatóságnál az Újmajoron belüli sebességhatár felemelését 70 km/órára. A településrészen a lakóházak a közúttól a szokásosnál távolabb vannak, a bolt megszűntével szinte csak azok kelnek át az úton, akik autóbusszal utaznak.
Az eddigi sebességhatárt nem tartjuk indokoltnak, s már szinte valamennyi családtól követelt „áldozatot”.

Becsehely, 2024. április 8.

Németh Géza
polgármester