Kezdőlap > Önkormányzati választás 2019 > Meghívó a Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésére

Meghívó a Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésére

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 87.§ (l) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva

Becsehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
ALAKULÓ ÜLÉSÉT 2019. október 28-án (hétfő) 8,30 órára összehívom.

NAPIREND:

1./ A Becsehelyi Helyi Választási Bizottság tájékoztatója 2019. október 13-i választások
végleges eredményéről

2.1 Megbízólevelek átadása

3.1 A képviselők eskütétele

4.1 A társadalmi megbízatású elnök és elnökhelyettes megválasztása

5.1 Döntés a nemzetiségi önkormányzat elnökének , elnökhelyettesének, képviselőinek díjazásáról

6.1 Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára

7./ Vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére képviselők kijelölése 8./ Egyebek

Becsehely , 2019. október 25.