Kezdőlap > Hirdetmények > Pályázat anyakönyvvezetői munkakör betöltésére

Pályázat anyakönyvvezetői munkakör betöltésére

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Anyakönyvvezető (osztott munkakör) munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Zala megye, 8866 Becsehely, Béke utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Teljes körű anyakönyvvezetői feladatok ellátása: születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, közreműködés házasságkötésnél, állampolgársági eskütétel előkészítése és lebonyolítása, EAK nyilvántartás vezetése. Ellátja az általános hatósági ügyintézéshez kapcsolódó feladatokat az alábbi ügykörökben: hagyatéki ügyintézés, közterület-használat engedélyezése; méhtartás, állati eredetű melléktermék kezelése; szociális és gyámügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Középiskola/gimnázium,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– anyakönyvi szakvizsga vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– anyakönyvi szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes önéletrajz, motivációs levél
– végzettséget igazoló okiratok másolata
– pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez hozzájárul
az állás betöltésének feltételeként:
– hatósági erkölcsi bizonyítvány
– nyilatkozat összeférhetetlenségről,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulás
– nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
– A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Szirmai Szilvia nyújt, a 30/749-4220 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8866 Becsehely, Béke utca 2. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bh/2802/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető (osztott munkakör).

Elektronikus úton: jegyzo@becsehely.hu email címen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Alkalmazás esetén 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 24.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.