Kezdőlap > Országgyűlési választás 2022 > Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várjuk

Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várjuk

A Becsehelyi Helyi Választási Iroda szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, becsehelyi, borsfai vagy valkonyai lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Becsehely település területén működő  szavazatszámláló bizottságokba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete, Becsehely Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon.

Szavazatszámláló bizottság tagja NEM LEHET: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati-jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölőszervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott  kivételével.

A 2022. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők (2022. április), az Európai Parlament tagjainak (2024. május-június), a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (2024. október), a nemzetiségi önkormányzati képviselők (2024. október, egy időben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával) általános választására, valamint  az  általános  választásokat követő időközi választásokra is érvényes.

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely minden esetben vasárnapra esik- folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig.

A szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a

jogszabályban  előírt munkavégzési kötelezettség  alól. A képviselő-testületi   döntést követően, a választásokat megelőzően a Becsehelyi Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.

A 2018. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart, azaz megbízatásuk a 2022. évben kezdődő új ciklusra érvényét vesztette.

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet

Jelentkezési lap és egyéb tudnivalók innen letölthetők >>>