Kezdőlap > Hirdetmények > Pályázat családsegítő munkakör betöltésére.

Pályázat családsegítő munkakör betöltésére.

Becsehely Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Becsehelyi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8866 Becsehely, Béke utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Becsehely, Borsfa és Valkonya községek közigazgatási területén alapellátás keretében családsegítői és gyermekjóléti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.számú mellékletének 1.pontja szerinti képesítés,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         magyar állampolgárság,
 •         büntetlen előélet,
 •         cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajz;
 •         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről
 •         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Szirmai Szilvia nyújt, a 06/30/749-4220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Becsehely Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8866 Becsehely, Béke utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2430/2019. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 •         Személyesen: Horváthné Szirmai Szilvia, Zala megye, 8866 Becsehely, Béke utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Becsehely község honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.