Kezdőlap > Országgyűlési választás 2022 > Becsehely település szavazókörének felülvizsgálata

Becsehely település szavazókörének felülvizsgálata

Helyi Választási Iroda Vezetője Becsehely, Béke u.2.
Tel.: 93/351-001.

Bh/85-6/2022.
Tárgy: Becsehely település  szavazókörének felülvizsgálata

1/2022.(11.3.)  határozat
Becsehely település területén működő szavazókörök felülvizsgálatáról

Becsehelyi  Helyi Választási  Iroda Vezetőjeként  a választási  eljárásról  szóló 2013.évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 79.§. (l) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva a szavazókörök száma, sorszáma és területi beosztása, a szavazóhelyiségek címe, valamit a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására biztosított szavazókör kijelölése tárgyában meghozta a következő

HATÁROZATOT:

A 2022. évi általános országgyűlési választásokon a szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását, települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére kijelölt szavazókört és a szavazóhelyiségek címet jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására a 00l.  számú Becsehely, Kossuth L. út 45. szám alatti, általános iskola épületében kialakított szavazókört jelöli ki.

Az átjelentkezéssel szavazók számára a 001. számú Becsehely, Kossuth L. út 45. szám alatti, általános iskola épületében kialakított szavazókört jelöli ki.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz 8900 Zalaegerszeg,  Kosztolányi  út  l O.  A fellebbezést a HVB-nél lehet előterjeszteni személyesen, levélben 8866 Becsehely, Béke u.2, elektronikus levélben a hivatal@becsehely.hu  e-mail címre.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz legkésőbb 2022. február 6. napján 16 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és- ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. A fellebbezés elbírálásáról a Zala Megyei Területi Választási Iroda Vezetője (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) dönt, a fellebbezés felterjesztésétől számított 3 napon belül

A Zala Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

A fellebbezés illetékmentes.

Teljes dokumentum letölthető innen >>>