Kezdőlap > Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetõségei

Becsehely Község Önkormányzata

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei által ellátott hatáskörök és feladatok jegyzéke

Becsehely Polgármesteri Hivatalának szervezeti struktúra

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Elérhetőségek

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetõsége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Horváthné Szirmai Szilvia jegyző

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetõsége

A képviselő-testület

Nemzetiségi Önkormányzatok

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mûködõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Megnevezése: BEKCSÉNY Közszolgáltató és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8866 Becsehely, Béke u.2.
Elérhetősége: +36 93 351-001
Tevékenységi köre: Zöldterület-kezelés
Képviselő neve: Liviczki Tiborné ügyvezető
Önkormányzat részesedése: 1/1

  • 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Becsehely község Közművelődéséért és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetõsége, működési engedélye

Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda

2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdés

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Zala Megyei  Kormányhivatal