Kezdőlap > Hírek-információk > Változások a gépjármű adózásban

Változások a gépjármű adózásban

Hatályos adójogszabályok alapján 2021. január elsejétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat már az Állami Adó- és Vámhatóság (NAV) látja el. A 2021. évtől kezdődő időszakra járó gépjárműadót a NAV számlájára kell megfizetni, a NAV 2021. évben kiadandó határozata szerint.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása stb.) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes Becsehely Község  Önkormányzatának Adóhatósága végzi.

Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, valamint a gépjármű forgalomból való kivonását is kezdeményezheti egy évi adótételt meghaladó tartozás esetén. A NAV a 2021. évtől keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását. A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

A 2020. december 31-ig keletkezett és jelenleg fennálló gépjárműadó hátralékokat továbbra is Becsehely Község Önkormányzatának 11749046 – 15432137 – 08970000 számú gépjárműadó beszedési számlájára kell befizetni.

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak 2021. évben sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóságnak.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat a NAV számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, adómentes (pl. súlyos mozgáskorlátozotti mentesség) gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük,

  1. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt. 5. §), vagy adókedvezményekről (Gjt. 8. §), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet a NAV. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben a NAV nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.

Az ezzel kapcsolatos információk, majd a NAV honlapján lesznek megtekinthetők. https://www.nav.gov.hu

Helyi adókkal kapcsolatos nyomtatványok innen letölthetők >>>