Kezdőlap > Hirdetmények > Helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv felülvizsgálata

Helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv felülvizsgálata

Tisztelt Lakosság!

Becsehely Község Képviselő-testülete a 32/2024. (II.8) határozatában döntött a helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv felülvizsgálatáról.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 66. §-ban meghatározott általános eljárás szerint került elindítása.A Korm. rendelet 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint a településtervet a polgármester az elfogadás előtt az E-TÉR felületen egyeztetési eljárásban véleményezteti a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek).

A tervanyag lakossági fórum keretében bemutatásra kerül:

2024. március 18, hétfő, 17,00 óra
Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

A Korm. rendelet 65. § foglaltaknak megfelelően az eljárás véleményezési szakaszának
megkezdésével párhuzamosan az elkészült tervdokumentáció a partnerek számára megtekinthető a www.becsehely.hu. honlapon.

A Korm. rendelet 65. § (2) bekezdés szerint a partner a közösségi érdekre vagy a jogos
magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot.
A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.
A partner észrevételét és javaslatát a lakossági fórumon szóban, a lakossági fórumot követő 5 napon belül írásban teszi meg, vagy közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel.

Becsehely településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási
tervének módosítása, véleményezési tervdokumentáció innen letölthető

Becsehely, 2024. március 6.

Németh Géza
polgármester